tel. 501675491
English (UK)
Biznesplan dla developera część Ibiznes plan warszawa


Biznesplan dla dewelopera- część I (działalność deweloperska)

Działalność deweloperska jest stosunkowo niedawno „zdefiniowanym” obszarem działalności gospodarczej.

Aby dać naszym klientom narzędzie które pozwoli ocenić opłacalność projektów deweloperskich tworzymy indywidualne opracowania jakim są biznesplany dla deweloperów.

Aby nasi klienci w prosty sposób mogli zakwalifikować się do tego typu inwestycji postanowiłam w zwięzły sposób przedstawić najistotniejsze elementy działalności deweloperskiej:

biznesplan dla developera

Aby zrozumieć różnicę miedzy działalnością deweloperską a budową i współpracą z klientami na własnych zasadach należy sięgnąć do ustawy z dnia 16 września 2011 roku ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa ta w sposób restrykcyjny uregulowała prawa i obowiązki deweloperów. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy deweloperem jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności lokalu lub domu na nabywcę. Zatem na podstawie umowy deweloperskiej (czyli umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia odrębnej własności lokalu), deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę (osobę fizyczną lub prawną), po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, odrębnej własności lokalu mieszkalnego (użytkowego) lub własności budynku (jego części), wraz z przynależnym do nich gruntem lub prawem jego wieczystego użytkowania oraz z przynależnymi obiektami infrastruktury.

Innymi słowy działalność deweloperska różni się od projektów budowlanych na własnych zasadach, a analiza finansowa i ekonomiczna jaką opracowuje się w biznesplanie dla projektów deweloperskich stwarza najwięcej problemów potencjalnym inwestorom. Biznesplan dla dewelopera zatem w myśl przepisów Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska" w sposób odmienny od zwykłych projektów związanych ze wznoszeniem budynków pokaże projekcje finansowe związane z budową.

Biznes plan dla dewelopera będzie zawierał te same elementy co biznesplan dla projektu inwestycyjnego, jednakże uwzględni również właściwy dla projektów deweloperskich sposób księgowania przychodów i wydatków związanych z projektem budowlanym. Zatem biznesplan dla dewelopera będzie zawierał:

Efektem pracy nad biznesplanem dla dewelopera będzie stworzenie narzędzia które pokaże inwestorowi czy przyjęte przez niego założenia biznesowe są słuszne. Biznesplan powinien pokazywać realną sytuację na rynku usług deweloperskich, tak aby inwestor mógł osiągnąć przewagę konkurencyjną i wyeliminować te czynniki które mogą wpłynąć na wzrost kosztu inwestycji.

Od lat z sukcesem tworzymy dla naszych klientów biznesplany dla deweloperów, dokumentację finansową oraz prospekty informacyjne dotyczące projektów deweloperskich.

Ocena: ★★★★★