tel. 501675491
English (UK)
O firmiebiznes plan warszawa

O firmie

Profesjonalne Biznes Plany - szyte na miarę

Nazywam się Anna Ratajczyk i od 2005 roku związana jestem z finansami. Początkowo jako doradca przedsiębiorstw w obszarze SME (MŚP) pracownik banków: Kredyt Bank SA, Bank BPH SA oraz koordynator doradców finansowych w obszarze klienta biznesowego w centrali Pro finanse Sp. z o.o. Od 2009 roku Starszy specjalista w PKO Leasing SA w Departamencie Koordynacji Projektów (Departament Transakcji Strategicznych). Od 2015 roku współpracuje z holenderską firmą konsultingową (HortiConsult) koordynując projekty finansowe z obszaru rolnictwa.

Zdobyte przeze mnie doświadczenie pozwoliło mi na stworzenie własnej firmy, która świadczy usługi związane z pisaniem biznesplanów i studium wykonalności, które często są kluczowym elementem przy próbie pozyskania finansowania.

Wraz z naszymi konsultantami wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu finansowania inwestycji we współpracy z wszystkimi międzynarodowymi bankami. Mamy doświadczenie w projektach typu ''start up'' finansowanych w ramach umów rządowych o pomocy wiązanej oraz programów rządowych wspierających polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Dzięki naszej pomocy w kontaktach z Ministerstwem Finansów w ramach umów o pomocy wiązanej współpracujący z nami Klienci zrealizowali inwestycje m. in w Mongolii, Kazachstanie czy Iranie. Świadczymy usługi w pisaniu studium wykonalności dla danej inwestycji, tworzeniu biznesplanów, pozyskiwaniu finansowania oraz tworzymy szczegółowy plan finansowania dowolnego projektu.

W ramach naszych usług wykonujemy:

Nasze biznesplany zawsze spełniają wymagania stawiane przez banki lub polskie i międzynarodowe instytucje finansujące. W biznesplanie / studium wykonalności projektu Klienci uzyskują informacje w zakresie:

Wytworzone przeze mnie oraz naszych konsultantów biznesplany, studia wykonalności i analizy finansowe sporządzamy w języku polskim i angielskim. W każdym z przypadków spełniają one wysokie wymagania finansujących banków oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.