tel. 501675491
English (UK)
srodki na inwestycje warszawa

Oferta

Dla naszych Klientów wykonujemy biznesplany oraz studia wykonalności które służą pozyskaniu:

Oferujemy również bezpłatnie Naszym Klientom pomoc w uzyskaniu finansowania z banków polskich i zagranicznych. Współpracujemy z wszystkimi bankami polskimi oraz instytucjami leasingowymi. W ramach naszych usług świadczymy pomoc w pozyskaniu kredytów dla zagranicznych przedsiębiorstw nabywających produkty od Naszych Klientów.
 

Biznes Plan / Studium wykonalności - co zawiera?

Przygotowywane przez nas biznesplany zawierają ok. 70 -100 stron

Przygotowywane przez nas biznesplany zawierają ok 70 -100 stron (w zależności od złożoności danego projektu) i składają się z dwóch podstawowych części - opisowej i analitycznej.

Ramowy układ biznesplanu:

 1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, forma prawna, adres, historia dotychczasowej działalności,
 2. Informacje o aktualnie prowadzonej działalności,
 3. Informacja o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej badanego przedsiębiorstwa,
 4. Opis planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • Dane inwestora,
  • Wymagania prawne, licencje, koncesje, zgody,
  • Cele i zamierzenia projektu,
  • Plan działań marketingowych - opis produktu, rynku, analiza popytu, dostawcy, plan marketingowy,
  • Plan zatrudnienia,
  • Plan budżetu oraz plan techniczny,
  • Całkowity koszt projektu,
  • Analiza SWOT,
 5. Analiza aktualnej sytuacji na rynku w danej branży oraz prognoza na lata kolejne,
 6. Opis planu operacyjnego zamierzonego przedsięwzięcia,
 7. Analiza finansowa projektu,
  • Główne założenia,
  • Koszty operacyjne,
  • Przygody i prognozy na lata kolejne,
  • Amortyzacja,
  • Koszty finansowe,
  • Prognozy sprawozdań finansowych:
   • Rachunek Przepływów Pieniężnych, Rachunek Zysków i Strat, Bilans - okres do uzgodnienia ze Zleceniodawcą,
  • Wskaźniki finansowe,
  • Analiza opłacalności projektu - wskaźniki
  • Analiza wrażliwości projektu
 8.  Analiza syntetyczna badanego przedsięwzięcia.

Jak wygląda realizacja zlecenia?

Schemat realizacji naszych zleceń

Cały proces tworzenia biznesplanu trwa około 14 dni, a schemat realizacji naszych zleceń wygląda w następujący sposób:

 1. Kontakt z Klientem,
 2. Spisanie podstawowych założeń projektu, wytycznych Klienta i banku,
 3. Podpisanie umowy z Klientem oraz wpłata przez Klienta zaliczki na realizację zlecenia,
 4. Zebranie informacji o konkurencji i rynku na którym będzie funkcjonował projekt po wdrożeniu,
 5. Opracowanie części opisowej i analitycznej,
 6. Przesłanie do Klienta opracowania w celu akceptacji treści,
 7. Nanoszenie ewentualnych korekt w dokumencie,
 8. Rozliczenie finansowe z Klientem.

Co otrzymuje klient?

Na biznesplan udzielamy gwarancji

Klient otrzymuje od Nas dokument w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na pendrivie. Na biznesplan udzielamy gwarancji, co oznacza że rozliczenie finansowe z Klientem następuje po zaakceptowaniu przez Klienta dokumentu.

Jeżeli z jakiś powodów dokument wymaga korekty, poprawiamy go zgodnie z zaleceniami Klienta a dopiero potem Klient dokonuje zapłaty.

Jeżeli biznesplan wymaga jakiś zmian na życzenie banku czy inwestora również zobowiązujemy się do naniesienia poprawek.

Ile kosztuje stworzenie biznesplanu?

Cena za napisanie biznesplanu określana jest po wstępnych ustaleniach z Klientem co do złożoności dokumentu i celu przeznaczenia. W każdy przypadku cena ustalana jest indywidualnie a kwota zawiera się w przedziale od 2 500 do 10 000 złotych netto.

Bezpłatnie dla Klienta oferujemy pomoc w pozyskaniu finansowania w bankach polskich i instytucjach leasingowych.

Biznesplan – klucz do sukcesu Twojej przedsiębiorstwa

Każdy cel, do którego dążymy sobie w życiu, powinien być poprzedzony planem prowadzącym do jego osiągnięcia. Kompleksowy i przemyślany plan to klucz do sukcesu nie tylko w życiu, ale w szczególności w biznesie. Biznesplan do dokument, w którym właściciel przedsiębiorstwa określa swoją wizję i oczekiwania względem przedsiębiorstwa, opracowuje dokładną koncepcję jego funkcjonowania, szacuje zasoby finansowe, koszty działalności i ewentualne czynniki ryzyka.

Biznesplan powinien zawierać również oferowane przez przedsiębiorstwo usługi czy produkty, z uwzględnieniem ich korzyści dla klienta. Biznesplan tworzy się również przy podjęciu decyzji o zamknięciu przedsiębiorstwa w przypadku nieopłacalności biznesu, ale najczęściej jest wymagany przez instytucje w celu uzyskania dofinansowania.

Warto pamiętać, że wizytówką biznesplanu jest streszczenie, powinno więc zawierać najważniejsze informacje. Istotną cechą każdego biznesplanu powinna być wiarygodność – plany na biznes i wyliczenia powinny być realistyczne, można je poprzeć dodatkowymi załącznikami. Biznesplan to doskonały sposób ukazania całościowego poglądu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, wyznaczenia priorytetów i usystematyzowania działania przedsiębiorstwa!