tel. 501675491
English (UK)
Studium Wykonalności a Biznesplanbiznes plan warszawa

Studium wykonalności a biznesplan

Kiedy opracować studium wykonalności (ang. Feasibility study) a kiedy biznesplan projektu?

Na tak postawione pytanie odpowiedz nie jest jednoznaczna. Czym różni się studium wykonalności od biznesplanu? Moim zdaniem studium wykonalności jest obszerniejszą wersją biznesplanu, planem projektu inwestycyjnego w przypadku dużych projektów, kosztownych, a także tych które obarczone są dużym ryzykiem. Chcąc wdrożyć projekt na rynek należy dokonać badania które da inwestorowi odpowiedz czy dany projekt ma szanse na sukces oraz osiągnięcie założonego rezultatu. Prawidłowo przeprowadzone badanie jakim jest studium wykonalności pozwala na określenie czy dany projekt jest wykonalny, czy istnieją jakieś ograniczenia które mogą spowodować niewykonanie projektu. W studium wykonalności przeprowadza się zatem nie tylko analizę finansową ale i ekonomiczną i techniczną projektu. Prawidłowo opracowane studium wykonalności pozwala na określenie potencjalnych zagrożeń i szans w realizacji przedsięwzięcia. Definiuje korzyści i koszty, przedstawia warianty realizacji danej inwestycji. Studium wykonalności to nic innego jak plan projektu przy założeniu zmiany parametrów wyjściowych projektu z wykorzystaniem kilku scenariuszy działań. Zatem w studium wykonalności poddaje się analizie takie aspekty jak:

studium wykonalności projektu

Jednym z przykładów na słuszność opracowania Feasibility study jest projekt z obszaru rolnictwa jednego z Naszych Klientów. Projekt realizowany jest w Kazachstanie a wartość inwestycji to ponad 95 000 0000 euro. Dokument opracowywaliśmy we wrześniu 2016 roku, a Klient podjął decyzję o realizacji inwestycji w maju 2018 roku. Złożoność transakcji, szereg ryzyk i zagrożeń na jakie narażony jest projekt spowodowały że opracowywaliśmy studium wykonalności a nie biznesplan. Zatem można z całym przekonaniem powiedzieć że studium wykonalności jest narzędziem wspierającym proces decyzyjny. Jest to narzędzie które określa potencjał projektu, wspiera proces decyzyjny poprzez określenie jego mocnych i słabych stron, oraz możliwości i zagrożeń związanych z realizacją inwestycji. Studium wykonalności daje odpowiedz jakie zasoby są niezbędne do realizacji projektu. Dlatego też w wielu przypadkach nie wystarczającym jest stworzyć biznesplan, to studium wykonalności daje nam odpowiedz czy realizować dane zamierzenie inwestycyjne czy też nie.

Ocena: ★★★★★