tel. 501675491
English (UK)
Biznesplan dla developera część IVbiznes plan warszawa

Biznesplan dla dewelopera – część IV (prospekt informacyjny)

Obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego

Ustawa deweloperska, czyli ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą deweloperską nabywca ma prawo zażądać od sprzedawcy prospektu informacyjnego inwestycji.

Prospekt zawiera informacje o deweloperze, przede wszystkim mówi o wcześniejszym doświadczeniu w podobnych inwestycjach. Poza wskazaniem wcześniejszych projektów inwestor ma obowiązek w sposób szczegółowy opisać bieżące przedsięwzięcie deweloperskie. Prospekt dzieli się na dwie części – ogólną – która jest jednakowa dla wszystkich zainteresowanych kupnem nieruchomości oraz część indywidualną w której znajdują się informacje dotyczące konkretnej nieruchomości której zakupem zainteresowany jest nabywca.

biznesplan dla developera część 4

Na co zwrócić uwagę analizując prospekt dewelopera? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to czy w promieniu 1 km od inwestycji nie planuje się realizacji takiej inwestycji która może mieć duże znaczenie dla potencjalnego nabywcy jak np. budowa w pobliżu trasy szybkiego ruchu czy oczyszczalni ścieków. Powinniśmy również zwrócić uwagę na parametry techniczne nieruchomości, standard wykończenia, rozkład pomieszczeń. Kolejną istotną kwestią jest dostęp do drogi publicznej. Brak utwardzonej nawierzchni na drodze dojazdowej lub brak perspektyw na drogę asfaltową może się okazać być znaczącym elementem przy wyborze danej lokalizacji. W prospekcie należy również ujawnić wszelkie wpisy hipoteczne, zatem analizując treść prospektu warto ją porównać z aktualnym odpisem z księgi wieczystej.

Niezmiernie istotnym jest fakt iż prospekt informacyjny stanowi załącznik do umowy deweloperskiej. Zatem wszelkie informacje w nim zawarte powinny być zgodne z prawem a prospekt nie może być sprzeczny z treścią umowy. Za wskazanie informacji niezgodnych z prawdą grozi deweloperowi odpowiedzialność karna.

W ramach świadczonych przez nas usług opracowywania biznesplanów dla deweloperów tworzymy również inną dokumentację jaka jest niezbędna w celu uzyskania finansowania inwestycji z banku.

Ocena: ★★★★★