tel. 501675491
English (UK)
Biznesplan dla developera część IIIbiznes plan warszawa

Biznesplan dla dewelopera – część III (obowiązki decelopera)

Jakie obowiązki ma deweloper zgodnie z obowiązującymi przepisami)

Ustawa deweloperska, czyli ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do stanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Ustawa ma na celu zabezpieczyć interes nabywcy, w związku z czym określa ona:

biznesplan dla developera część 3

Zgodnie z obowiązującą ustawą deweloperską mamy prawo zażądać od sprzedawcy prospektu informacyjnego inwestycji. Deweloper jest też obowiązany przekazać nabywcy szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia. Ponadto, deweloper ma obowiązek umożliwić zapoznanie się w lokalu przedsiębiorcy z dokumentami określonymi w ustawie, w tym z: księgą wieczystą prowadzoną dla nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z KRS, pozwoleniem na budowę, sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata i projektem architektoniczno-budowlanym.

Najważniejszą kwestią by chronić pieniądze nabywcy jest obowiązkowy rachunek powierniczy, który deweloper musi założyć dla danej inwestycji, a pieniądze na nim zgromadzone są wypłacane przez bank na określonych warunkach. Ustawa wprowadziła kilka wariantów rachunku powierniczego:

Jaka jest zatem różnica pomiędzy wskazanymi wyżej rachunkami?

Na zamkniętym rachunku powierniczym gromadzone są wszystkie wpłaty przelewane przez nabywcę. Natomiast deweloper otrzymuje pieniądze jedynie pod warunkiem ukończenia inwestycji i przeniesienia prawa własności na nabywcę.

Otwarty rachunek powierniczy zakłada, że środki są przekazywane deweloperowi w transzach, czyli częściach kredytu bankowego, pod warunkiem ukończenia określonego etapu inwestycji.

Zamknięty rachunek powierniczy daje niemal całkowitą gwarancję odzyskania pieniędzy w razie upadłości dewelopera, w przypadku otwartego rachunku odzyskanie środków jest trudniejsze.

Tworzymy dla Naszych klientów w ramach opracowywania biznesplanów dla deweloperów inną dokumentację jaka jest niezbędna w celu uzyskania finansowania inwestycji z banku.

Ocena: ★★★★★