tel. 501675491
English (UK)
Profesjonany biznesplanbiznes plan warszawa

Profesjonalny biznesplan

Chcąc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej warto mieć profesjonalny plan biznesowy

Dokładnie tak, czyli takie narzędzie, które pozwoli inwestorowi na ocenę opłacalności jego projektu. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że profesjonalny biznesplan może zapewnić im odniesienie sukcesu. Często jest tak, że sięgamy po niego dopiero w momencie ubiegania się o finasowanie naszego projektu. A brak czasu i pośpiech uniemożliwiają stworzenie dobrego opracowania.

Bo czym jest biznesplan?

Biznesplan jest jednym z narzędzi które wykorzystywane jest przy ocenie opłacalności planowanych zamierzeń inwestycyjnych. Jest dokumentem, który zawiera spis celów inwestora, zadań jakie należy zrealizować oraz misji jaką stawia sobie właściciel przedsiębiorstwa. Zatem aby stworzyć dobry plan na biznes warto skorzystać z usług przedsiębiorstw specjalizujących się w pisaniu profesjonalnych biznesplanów. Oczywiście można podjąć się napisania samodzielnie biznesplanu, ale można też powierzyć to zadanie firmie zewnętrznej. Inwestor pisząc samodzielnie biznesplan z pewnością w niektórych obszarach będzie miał większą wiedzę (w szczególności gdy prowadzi już działalność).

biznesplan - w jakim celu go opracowujemy

Jednak przedsiębiorstwo zajmujące się profesjonalnie pisaniem biznesplanów szybciej i dokładniej opracuje potrzebne analizy, takie jak: SWOT, analiza ekonomiczna, analiza finansowa, analiza wrażliwości, analiza rynku i otoczenia. Przeprowadzenie tych analiz w sposób ostrożnościowy pozwoli na obiektywną ocenę sytuacji w branży i szans na zaistnienie nowego przedsiębiorstwa na rynku. A to jest niewątpliwie wartością dodaną – obiektywna ocena szans i możliwości. Jednak z doświadczenia wiadomo, że opracowanie dobrego biznesplanu to współpraca inwestora i osoby opracowującej profesjonalny biznesplan. Bez współpracy z inwestorem nie można opracować dobrego planu, bo to inwestor ma największą wiedzę na temat projektu, jego potencjału i wyjątkowości.

Może nie zawsze inwestor (szczególnie na początku drogi) jest w stanie oszacować czy dana działalność zapewni inwestorowi płynność finansową oraz przyniesie korzyści finansowe wystarczające na pokrycie wszelkich zobowiązań przedsiębiorstwa, ale wie co chce osiągnąć. Dlatego wspierając naszych klientów opracowujemy w biznesplanach kilka scenariuszy poprowadzenia projektu. Często pokazanie inwestorowi różnych wariantów sprawia, że przyjęte przez niego założenia zostają zmodyfikowane. Spojrzenie na projekt przez osobę, która na co dzień opracowuje profesjonalne biznesplany daje szanse na sporządzenie obiektywnego planu na realizację inwestycji.

Ocena: ★★★★★