tel. 501675491
English (UK)

Biznesplan

Jak przygotować biznesplan

Podstawowym elementem w realizacji projektu jest stworzenie właściwych (realnych) założeń do opracowania inwestycji. Tym kluczowym elementem jest biznesplan. Nie ma jednak jednego wzorca biznesplanu a jego układ zależy od projektu jaki będzie analizowany oraz przeznaczenia biznesplanu. Inaczej będzie wyglądał biznesplan stworzony na potrzeby własne, inaczej na potrzeby zaciągnięcia kredytu bankowego, pozyskania dofinansowania od prywatnego inwestora czy uzyskania wsparcia finansowego w postaci dotacji. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak prawidłowo napisać biznesplan? Jakie elementy powinien zawierać biznesplan oraz jakim zagadnieniom należy się przyjrzeć? To od przyjętych założeń zależy wiarygodność, przejrzystość i logiczna budowy biznesplanu. Ponieważ to analizowane zagadnienia będą miały znaczenie przy późniejszej ocenie opłacalności projektu. Podczas tworzenia biznesplanu należy odpowiedzieć sobie na pytania:

Pisząc biznesplan należy również dokonać analizy obszarów takich jak:

Sukces realizacji projektu zależy od wielu czynników. Dlatego pisząc biznesplan należy uwzględnić oraz szczegółowo przeanalizować wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na realizację projektu. Ponadto istotnym jest zastosowanie konserwatywnego podejścia przy realizacji prognoz, co oznacza, iż należy uwzględnić wszelkie negatywne czynniki mogące mieć istotny wpływ na projekt. Odpowiadając na pytanie jak napisać biznesplan - uważam że należy go napisać w sposób przejrzysty i uporządkowany, a jego układ może być zgodny z przedstawionym wcześniej ramowym układem biznesplanu. W każdym z przypadków nie wystarczy jednak policzyć wskaźników, sporządzić prognoz czy sporządzić harmonogramu realizacji projektu. Bez znajomości branży w której ma być realizowane planowane zamierzenie inwestycyjne nie można sporządzić dobrego planu na biznes.