tel. 501675491
English (UK)


Biznesplan w Gdańsku – bo liczy się dobry plan

Niezwykle istotnym, pierwszym przy zakładaniu przedsiębiorstwa krokiem, jest sporządzenie biznesplanu w Gdańsku. Jest on pisemnym określeniem wizji i oczekiwań przedsiębiorcy - to zaplanowanie działania przedsiębiorstwa, jego struktur, logistyki i aspektów finansowych w formie dokumentu z wydzielonymi tematycznie częściami. Biznes plan powinien obejmować opis krótko- i długoterminowych celów przedsiębiorstwa, specyfikację produktów czy usług z zaznaczeniem korzyści dla klienta oraz analizę rynkową i finansową.

Opis przedsiębiorstwa w biznesplanie w Gdańsku

Charakterystyka przedsiębiorstwa w biznes planie w Gdańsku jest dosyć krótka, ale znajdują się w niej najważniejsze informacje na temat przedsiębiorstwa. Powinna zawierać:

Plan finansowy – kluczowy element biznes planu w Gdańsku

Plan finansowy jest złożony z kilku zestawień, np. budżetu kosztów i przychodów, bilansu, rachunku zysków i strat czy rachunku przepływów pieniężnych. Założenia, na podstawie których będziemy opierać plan finansowy w biznesplanie w Gdańsku, powinny być realistyczne i wiarygodne – poprzedzone analizą rynku czy poparte innymi wynikami sprzedaży. Trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki, jak liczba klientów, liczba sprzedanych produktów w danym okresie czy planowany wzrost sprzedaży. Konieczne jest również ustalenie nakładów na inwestycje i źródeł ich finansowania – czy to kapitału własnego, czy obcego.

Co otrzymuje klient po zamówieniu biznesplanu w Gdańsku?

Po zamówieniu biznes planu w Gdańsku na biznesplan-24.pl klient odbiera dokument w formie papierowej lub elektronicznej na pendrive. Dodatkowym atutem jest fakt, że rozliczenie finansowe odbywa się po akceptacji projektu przez klienta. Możliwe są również ewentualne poprawki. Zachęcamy za zapoznania się ze szczegółami biznes planu w Gdańsku i złożeniu zamówienia przez formularz kontaktowy na biznesplan-24.pl.