Kod SKU – Co to jest i do czego służy kod SKU? Poradnik dla e-Commerce

0
7
Rate this post

Spis Treści:

1. Definicja i znaczenie kodu SKU

Co to jest kod SKU?

SKU (Stock Keeping Unit) to unikalny identyfikator przypisywany każdemu produktowi w magazynie lub sklepie, używany do zarządzania zapasami i śledzenia produktów. Jest to kombinacja liter i cyfr, która opisuje cechy produktu takie jak kategoria, marka, model, kolor, rozmiar, i inne. SKU są integralnym elementem systemów zarządzania magazynem oraz e-commerce, umożliwiając precyzyjne i efektywne zarządzanie asortymentem.

Znaczenie kodu SKU

Kody SKU pełnią kluczową rolę w zarządzaniu zapasami i logistyce. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą efektywnie monitorować swoje stany magazynowe, śledzić ruch produktów i optymalizować procesy sprzedażowe. Oto kilka kluczowych aspektów znaczenia kodu SKU:

1. Łatwe wyszukiwanie i identyfikacja produktów

Kody SKU pozwalają na szybkie i dokładne wyszukiwanie produktów w systemie magazynowym lub e-commerce. Pracownicy mogą łatwo znaleźć potrzebne produkty, co przyspiesza proces kompletacji zamówień oraz obsługę klienta. W sytuacji, gdy firma posiada tysiące produktów, unikalne kody SKU są nieocenione w zapobieganiu pomyłkom i skróceniu czasu wyszukiwania.

2. Skuteczne zarządzanie zapasami

Dzięki kodom SKU przedsiębiorstwa mogą precyzyjnie śledzić stany magazynowe swoich produktów. Pozwala to na:

 • Monitorowanie dostępności: Dzięki SKU można łatwo sprawdzić, ile danego produktu jest dostępne w magazynie.
 • Optymalizację zamówień: Analizując dane dotyczące sprzedaży i stanu zapasów, można lepiej planować zamówienia, unikać nadmiernego zapasu oraz minimalizować ryzyko braku produktów.
 • Redukcję kosztów: Skuteczne zarządzanie zapasami dzięki SKU prowadzi do redukcji kosztów magazynowania oraz lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej.

3. Poprawa procesów sprzedażowych

W e-commerce, kody SKU są kluczowe dla automatyzacji procesów sprzedażowych. Systemy e-commerce mogą automatycznie aktualizować stany magazynowe, generować raporty sprzedażowe i śledzić popularność poszczególnych produktów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybko reagować na zmieniające się trendy rynkowe i preferencje klientów.

4. Precyzyjna analiza danych

Kody SKU umożliwiają szczegółową analizę danych sprzedażowych i magazynowych. Przedsiębiorstwa mogą:

 • Śledzić trendy sprzedażowe: Analizując, które produkty sprzedają się najlepiej, można lepiej dostosować ofertę do potrzeb klientów.
 • Identyfikować sezonowe zmiany: SKU pomagają w identyfikacji produktów, które są popularne w określonych porach roku, co umożliwia lepsze przygotowanie na sezony szczytowe.
 • Monitorować efektywność promocji: Dzięki kodom SKU można ocenić, jakie promocje i rabaty przynoszą najlepsze rezultaty.

Kody SKU są niezbędnym narzędziem w zarządzaniu magazynem i e-commerce. Umożliwiają skuteczne zarządzanie zapasami, poprawę procesów sprzedażowych oraz precyzyjną analizę danych. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą działać efektywniej, redukować koszty i lepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów. Wprowadzenie i utrzymanie dobrze zaprojektowanego systemu SKU to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści i wspiera rozwój biznesu.

2. Struktura kodu SKU

Elementy kodu SKU

Kody SKU mogą przyjmować różne formy w zależności od specyfiki firmy i jej potrzeb. Ważne jest, aby struktura kodów SKU była logiczna, łatwa do zrozumienia i umożliwiała szybkie wyszukiwanie produktów. Oto kilka podstawowych elementów, które mogą być uwzględnione w kodzie SKU:

1. Kategoria produktu

Kategoria produktu to pierwszy element kodu SKU, który określa ogólną grupę, do której należy produkt. Przykłady:

 • SH dla obuwia (shoe)
 • CL dla odzieży (clothing)
 • EL dla elektroniki (electronics)

2. Rodzaj produktu

Rodzaj produktu to bardziej szczegółowy opis w ramach kategorii. Może wskazywać na przeznaczenie lub typ produktu. Przykłady:

 • MN dla męskich (men)
 • WM dla damskich (women)
 • CH dla dziecięcych (children)

3. Kolor

Kolor produktu może być kodowany przy użyciu skrótów literowych. Przykłady:

 • BL dla niebieskiego (blue)
 • RD dla czerwonego (red)
 • GR dla zielonego (green)

4. Rozmiar

Rozmiar produktu to kolejny ważny element, który jest szczególnie istotny w przypadku odzieży i obuwia. Przykłady:

 • S dla małego (small)
 • M dla średniego (medium)
 • L dla dużego (large)

5. Unikalny numer identyfikacyjny

Unikalny numer identyfikacyjny to ostatni element kodu SKU, który odróżnia poszczególne produkty o tych samych cechach z poprzednich kategorii. Przykłady:

 • 001
 • 002
 • 003

Przykłady struktur kodów SKU

Kody SKU mogą przyjmować różne formy w zależności od specyficznych potrzeb firmy. Oto kilka przykładowych struktur:

Przykład 1: Odzież

Kod SKU: CL-WM-BL-M-001

 • CL: Kategoria – odzież
 • WM: Rodzaj – damskie
 • BL: Kolor – niebieski
 • M: Rozmiar – medium
 • 001: Unikalny numer

Przykład 2: Obuwie

Kod SKU: SH-MN-RD-42-002

 • SH: Kategoria – obuwie
 • MN: Rodzaj – męskie
 • RD: Kolor – czerwony
 • 42: Rozmiar – 42
 • 002: Unikalny numer

Zasady tworzenia skutecznych kodów SKU

Aby kody SKU były skuteczne i użyteczne, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad:

1. Konsystencja

Upewnij się, że wszystkie kody SKU są tworzone według tej samej struktury. Dzięki temu będą one łatwiejsze do zrozumienia i używania przez wszystkich pracowników oraz systemy zarządzania.

2. Przemyślane kategoryzowanie

Wybierz logiczne i zrozumiałe kategorie oraz podkategorie produktów. Unikaj zbyt skomplikowanych kodów, które mogą prowadzić do pomyłek.

3. Unikalność

Każdy kod SKU musi być unikalny, aby zapobiec pomyłkom przy identyfikacji produktów. Upewnij się, że żaden produkt nie ma takiego samego kodu SKU.

4. Elastyczność

Zapewnij, że struktura kodu SKU może być łatwo rozszerzona w miarę rozwoju asortymentu produktów. Możesz dodać nowe kategorie lub zmienić istniejące, aby lepiej pasowały do nowych produktów.

Praktyczne wskazówki

 • Używaj czytelnych skrótów: Upewnij się, że skróty używane w kodach SKU są zrozumiałe dla wszystkich pracowników.
 • Stosuj separator: Używaj separatora, takiego jak myślnik (-), aby oddzielić różne elementy kodu SKU. Ułatwi to czytanie i wpisywanie kodów.
 • Regularnie aktualizuj system: Upewnij się, że baza danych SKU jest regularnie aktualizowana, aby uniknąć błędów i zapewnić dokładność informacji.

Stosowanie dobrze zaprojektowanej struktury kodów SKU pozwala na efektywne zarządzanie magazynem i sprzedażą, co przyczynia się do lepszej organizacji i zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

3. Zalety stosowania kodów SKU w e-Commerce

Efektywność zarządzania zapasami

Śledzenie stanu magazynowego

Kody SKU pozwalają na precyzyjne monitorowanie stanu magazynowego, co jest kluczowe dla utrzymania efektywności operacyjnej. Dzięki nim można szybko sprawdzić, ile jednostek danego produktu znajduje się w magazynie, co pozwala na lepsze planowanie zamówień i unikanie zarówno nadmiaru, jak i niedoboru produktów. Automatyzacja śledzenia zapasów za pomocą SKU zmniejsza ryzyko błędów ludzkich i przyspiesza proces inwentaryzacji.

Optymalizacja zamówień

Analizując dane dotyczące sprzedaży i stanu zapasów, przedsiębiorstwa mogą lepiej planować zamówienia i optymalizować stany magazynowe. SKU pozwalają na łatwe identyfikowanie produktów o dużej rotacji oraz tych, które zalegają w magazynie. Dzięki temu można lepiej dostosować strategię zamówień, unikając nadmiernych zapasów i minimalizując ryzyko braku produktów.

Redukcja kosztów

Efektywne zarządzanie zapasami za pomocą kodów SKU prowadzi do redukcji kosztów magazynowania. Przedsiębiorstwa mogą lepiej wykorzystać przestrzeń magazynową, minimalizując ilość zapasów, które zalegają na półkach. Dodatkowo, precyzyjne śledzenie zapasów pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku, co prowadzi do lepszego planowania produkcji i dystrybucji.

Poprawa obsługi klienta

Szybkie wyszukiwanie produktów

Kody SKU umożliwiają szybkie i dokładne wyszukiwanie produktów w systemie magazynowym oraz e-commerce. Dzięki unikalnym identyfikatorom, pracownicy mogą łatwo znaleźć potrzebny produkt, co skraca czas kompletacji zamówień i przyspiesza obsługę klienta. To z kolei prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów, którzy otrzymują swoje zamówienia szybciej i bez pomyłek.

Precyzyjne informacje o produktach

SKU pozwalają na łatwe dostarczanie szczegółowych informacji o produktach. Każdy kod może zawierać dane takie jak kolor, rozmiar, rodzaj czy specyfikacja techniczna, co ułatwia klientom podejmowanie decyzji zakupowych. Precyzyjne opisy produktów zmniejszają ryzyko zwrotów i reklamacji, co dodatkowo poprawia doświadczenie zakupowe klientów.

Usprawnienie procesów sprzedażowych

Automatyzacja aktualizacji stanów magazynowych

Dzięki integracji kodów SKU z systemami zarządzania magazynem i platformami e-commerce, możliwa jest automatyczna aktualizacja stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. Kiedy produkt zostaje sprzedany, system automatycznie aktualizuje jego dostępność, co zapobiega sytuacjom, w których klienci zamawiają produkty niedostępne w magazynie.

Analiza sprzedaży i popularności produktów

Kody SKU pozwalają na szczegółową analizę danych sprzedażowych. Przedsiębiorstwa mogą śledzić, które produkty sprzedają się najlepiej, oraz identyfikować sezonowe wzorce sprzedaży. Dzięki temu mogą lepiej dostosować swoją ofertę do zmieniających się preferencji klientów i efektywniej planować kampanie marketingowe.

Podsumowanie korzyści dla e-Commerce

Stosowanie kodów SKU w e-commerce przynosi liczne korzyści, które przekładają się na lepszą organizację i efektywność operacyjną. Oto najważniejsze z nich:

 • Precyzyjne śledzenie zapasów: umożliwia optymalne zarządzanie magazynem i redukcję kosztów.
 • Szybsza i bardziej precyzyjna obsługa klienta: zwiększa satysfakcję klientów i zmniejsza ryzyko pomyłek.
 • Lepsza analiza danych sprzedażowych: pozwala na skuteczniejsze planowanie strategii biznesowej i marketingowej.

Implementacja kodów SKU to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści i wspiera rozwój przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się rynku e-commerce.

4. Jak tworzyć efektywne kody SKU

Konsystencja w strukturze kodów SKU

Zasady tworzenia kodów SKU

Aby kody SKU były skuteczne, powinny być tworzone według spójnych zasad, które ułatwią ich zrozumienie i użycie w całej organizacji. Oto kilka podstawowych zasad:

 • Używanie standardowych skrótów: Warto używać ustalonych skrótów, które będą zrozumiałe dla wszystkich pracowników. Przykłady to „BL” dla niebieskiego (blue) lub „S” dla małego (small).
 • Jednolita długość: Kody SKU powinny mieć zbliżoną długość, co ułatwia ich wprowadzanie i odczytywanie.
 • Logiczny podział na sekcje: Każdy element kodu SKU powinien być wyraźnie oddzielony, np. za pomocą myślników, co ułatwia identyfikację poszczególnych cech produktu.

Przemyślane kategoryzowanie produktów

Kategoryzacja i podkategorie

Efektywne kody SKU wymagają przemyślanej kategoryzacji produktów. Warto podzielić produkty na główne kategorie oraz bardziej szczegółowe podkategorie. Przykłady:

 • Główna kategoria: CL (odzież), EL (elektronika)
 • Podkategoria: WM (damskie), MN (męskie)

Przykłady kodów SKU

 • Odzież damska: CL-WM-RD-S-001 (Odzież, damskie, czerwony, mały, numer 001)
 • Elektronika: EL-MN-BL-128-002 (Elektronika, męska, niebieski, 128GB, numer 002)

Unikalność kodów SKU

Tworzenie unikalnych identyfikatorów

Każdy kod SKU musi być unikalny, aby zapobiec pomyłkom przy identyfikacji produktów. Można to osiągnąć poprzez:

 • Dodanie numeru seryjnego: Każdy produkt może mieć unikalny numer na końcu kodu SKU, np. 001, 002, 003.
 • Używanie dodatkowych cech: Można uwzględniać więcej cech produktów, takich jak materiał lub specyfikacja techniczna.

Przykłady unikalnych kodów SKU

 • Odzież męska: CL-MN-BL-M-003 (Odzież, męskie, niebieski, medium, numer 003)
 • Elektronika damska: EL-WM-GR-64-004 (Elektronika, damskie, zielony, 64GB, numer 004)

Elastyczność i skalowalność kodów SKU

Skalowalność struktury

Kody SKU powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwe rozszerzenie w miarę wzrostu asortymentu produktów. Elastyczna struktura kodu SKU pozwala na dodawanie nowych kategorii i cech bez konieczności zmiany istniejących kodów.

 • Dodawanie nowych kategorii: Wprowadzenie nowych kategorii powinno być możliwe bez zmiany struktury kodu, np. dodanie kategorii „Sport” jako „SP”.
 • Rozbudowa istniejących kodów: Możliwość dodania nowych cech produktów, takich jak „Edycja limitowana” oznaczona jako „LE”.

Przykłady skalowalnych kodów SKU

 • Nowa kategoria – Sport: SP-WM-BK-L-001 (Sport, damskie, czarny, large, numer 001)
 • Edycja limitowana: CL-MN-RD-LE-005 (Odzież, męskie, czerwony, edycja limitowana, numer 005)

Praktyczne kroki w tworzeniu kodów SKU

Szkolenie pracowników

Ważne jest, aby wszyscy pracownicy zrozumieli strukturę i znaczenie kodów SKU. Regularne szkolenia pomagają upewnić się, że każdy wie, jak tworzyć, używać i zarządzać kodami SKU.

Aktualizacja bazy danych

Regularna aktualizacja bazy danych SKU jest kluczowa dla utrzymania dokładności i efektywności systemu. Należy regularnie przeglądać i aktualizować kody SKU, aby upewnić się, że odzwierciedlają one aktualny stan magazynowy i asortyment produktów.

Monitorowanie i optymalizacja

Regularne monitorowanie skuteczności używania kodów SKU oraz analiza danych sprzedażowych i magazynowych pozwala na wprowadzanie ulepszeń i optymalizację systemu. Dzięki temu można lepiej dostosować kody SKU do zmieniających się potrzeb i wymagań rynku.

Implementacja dobrze zaprojektowanych kodów SKU przynosi liczne korzyści, takie jak poprawa efektywności zarządzania zapasami, lepsza obsługa klienta oraz precyzyjna analiza danych sprzedażowych. To kluczowy element sukcesu w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce.

5. Implementacja kodów SKU w systemach e-Commerce

Integracja z oprogramowaniem

Systemy zarządzania magazynem (WMS)

Integracja kodów SKU z systemami zarządzania magazynem (WMS) jest kluczowa dla automatyzacji procesów magazynowych. WMS wykorzystują kody SKU do śledzenia ruchu produktów w magazynie, zarządzania zapasami oraz optymalizacji przestrzeni magazynowej. Automatyzacja tych procesów pozwala na:

 • Dokładne śledzenie stanu magazynowego: Dzięki SKU, system WMS może na bieżąco aktualizować informacje o dostępności produktów.
 • Szybszą kompletację zamówień: System WMS może łatwo lokalizować produkty, co przyspiesza proces kompletacji zamówień.
 • Redukcję błędów: Automatyzacja minimalizuje ryzyko błędów ludzkich, co przekłada się na większą dokładność i efektywność.

Platformy sprzedażowe

Kody SKU powinny być zintegrowane z platformami e-commerce, takimi jak Shopify, Magento czy WooCommerce. Dzięki tej integracji możliwe jest:

 • Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych: Gdy produkt zostaje sprzedany, system automatycznie aktualizuje jego dostępność.
 • Łatwiejsze zarządzanie asortymentem: Przedsiębiorstwa mogą szybko dodawać, edytować i usuwać produkty na platformie sprzedażowej, korzystając z kodów SKU.
 • Precyzyjne raporty sprzedażowe: Integracja pozwala na generowanie dokładnych raportów dotyczących sprzedaży, które uwzględniają kody SKU.

Praktyczne kroki w implementacji kodów SKU

Szkolenie pracowników

Wdrożenie kodów SKU wymaga przeszkolenia pracowników, aby rozumieli, jak korzystać z nowego systemu. Szkolenia powinny obejmować:

 • Tworzenie i odczytywanie kodów SKU: Pracownicy powinni wiedzieć, jak tworzyć kody SKU zgodnie z przyjętą strukturą oraz jak je odczytywać.
 • Użycie kodów SKU w systemach informatycznych: Szkolenia powinny obejmować obsługę systemów WMS i platform sprzedażowych z wykorzystaniem kodów SKU.
 • Najlepsze praktyki: Pracownicy powinni być zaznajomieni z najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania kodami SKU, aby zapewnić ich efektywne wykorzystanie.

Aktualizacja bazy danych

Regularna aktualizacja bazy danych SKU jest niezbędna, aby utrzymać jej dokładność. Kroki obejmują:

 • Przegląd i aktualizacja istniejących kodów: Regularnie przeglądaj i aktualizuj kody SKU, aby upewnić się, że odzwierciedlają one aktualny asortyment produktów.
 • Dodawanie nowych produktów: Każdy nowy produkt powinien otrzymać unikalny kod SKU zgodnie z przyjętą strukturą.
 • Usuwanie nieaktualnych kodów: Kody SKU dla produktów, które nie są już w sprzedaży, powinny być usuwane lub oznaczane jako nieaktywne, aby zapobiec zamieszaniu.

Monitorowanie i optymalizacja

Stałe monitorowanie skuteczności systemu SKU oraz wprowadzanie usprawnień to klucz do jego długoterminowej efektywności. Kroki obejmują:

 • Analiza danych sprzedażowych i magazynowych: Regularnie analizuj dane dotyczące sprzedaży i stanów magazynowych, aby identyfikować produkty o dużej rotacji oraz te, które zalegają w magazynie.
 • Udoskonalenie struktury kodów SKU: Na podstawie analizy danych, dostosuj strukturę kodów SKU, aby lepiej odpowiadała na potrzeby przedsiębiorstwa.
 • Feedback od pracowników: Zbieraj informacje zwrotne od pracowników korzystających z systemu SKU, aby identyfikować obszary wymagające usprawnień.

Narzędzia wspomagające implementację kodów SKU

Oprogramowanie do zarządzania zapasami

Istnieje wiele narzędzi i oprogramowania, które wspomagają implementację i zarządzanie kodami SKU. Przykłady:

 • Fishbowl: System zarządzania zapasami, który integruje się z wieloma platformami e-commerce i ERP, umożliwiając skuteczne zarządzanie SKU.
 • TradeGecko: Oprogramowanie do zarządzania zapasami, które oferuje zaawansowane funkcje śledzenia produktów i generowania raportów.
 • Cin7: Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zapasami i zamówieniami, które ułatwia tworzenie i zarządzanie kodami SKU.

Systemy ERP

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) integrują różne procesy biznesowe, w tym zarządzanie zapasami, sprzedaż, zakupy i księgowość. Przykłady:

 • SAP ERP: System zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, który wspiera kompleksowe zarządzanie kodami SKU i procesami magazynowymi.
 • Oracle ERP: Platforma ERP, która umożliwia integrację kodów SKU z różnymi funkcjami biznesowymi, poprawiając efektywność operacyjną.

Stosowanie kodów SKU w systemach e-commerce przynosi liczne korzyści, takie jak lepsze zarządzanie zapasami, automatyzacja procesów magazynowych i sprzedażowych oraz dokładniejsze raportowanie. Implementacja dobrze zaprojektowanego systemu SKU wspiera rozwój przedsiębiorstwa i pozwala lepiej odpowiadać na potrzeby rynku.