tel. 501675491
English (UK)
Studium Wykonalności Projektubiznes plan warszawa

Oferta

Zajmujemy się przygotowywaniem biznesplanów dla banków, marketingu oraz małych i większych firm. Oferujemy swoją pomoc w zakresie pisania planu technicznego, biznesplanu oraz studium wykonalności. Gwarantujemy Państwu profesjonalizm, skuteczność oraz wsparcie naszych ekspertów.

Studium wykonalności projektu

Podstawą naszych działań jest pomoc w zapewnieniu naszym klientom biznesplanu oraz odpowiedniego wsparcia, które doprowadzi do pozyskania finansowania inwestycji. Aby mieć pewność, że planowany przez nas projekt ma szansę na sukces, przeprowadzamy również studium wykonalności.

Studium wykonalności, jest to badanie, które pozwala określić, w jakim stopniu projekt, nad którym pracujemy wspólnie z naszym zleceniodawcą, ma szansę przynieść oczekiwany rezultat. Jeśli studium zostanie przeprowadzone w sposób prawidłowy, możemy wówczas uzyskać odpowiedzi na bardzo istotne pytania.

Przede wszystkim interesuje nas kwestia, czy projekt jest faktycznie możliwy do wykonania i czy istnieją wokół niego jakiekolwiek ograniczenia. Niejednokrotnie ograniczeniem podczas planowania projektu okazują się finanse lub sprawy formalne, niemożliwe do ominięcia.

Kolejną kwestią, której możemy dowiedzieć się ze studium wykonalności projektu, jest długość jego trwania. Projekt może mieć charakter długookresowy lub może zupełnie nie wiązać się z trwałością na lata. Warto wówczas dowiedzieć się, czy koszty, które należy ponieść, będą mogły być pokrywane z dochodów własnej działalności.

Planując biznesplan i wykonując badania, czyli studia wykonalności, staramy się znaleźć odpowiedź również na pytanie, czy projekt można w pełni określić jako korzystny i racjonalny pod wieloma względami, w tym względem finansowymi, gdyż każdy projekt wiąże się z kosztami.

Biznes plan dla każdego

Zapewniamy Państwu profesjonalną pomoc oraz wsparcie, a także skuteczną ocenę rentowności projektu, która pozwala wysnuć konkretne uzasadnienie jego tworzenia. Współpracujemy ze wszystkimi międzynarodowymi bankami, zatem oferujemy naszym klientom pomoc w kwestii pozyskania finansowania nie tylko z banków w Polsce, ale także za granicą. Nasz biznesplan oraz studium wykonalności pozwolą także uzyskać finansowanie od inwestorów zewnętrznych, dotacje unijne lub kredyt deweloperski.